Nytt samarbete mellan klubbarna i Göteborg

Idag träffades representanter från Göteborgs tre klätterklubbar för att tillsammans ta ett första steg mot ett utökat samarbete för utvecklingen av klättringen i och kring Göteborg.

En arbetsgrupp har bildats där en gemensam rekommendation kring hur vi som representanter för våra medlemmar och klättrare vill se en sammanhållen och sund utveckling av klättringen som helhet. En utveckling som skall ta tillvara de olika disciplinernas särart och samtligt ge möjlighet och utrymme till klättring för alla.

Det var det ett möte i mycket positiv anda och det känns verkligen som ett jättekliv framåt för klättringen och utökat samarbete mellan klubbarna.

Förträff inför Sibräcka 30 juni

30 juni – Förträff med information för utedagen i Sibräcka den 5 Juli.

För alla som är fundersamma över hur det går till eller bara vill veta
vad man skall ta med sig ut kommer här en träff på Domen inför dagen.

På plats sitter finns bla. Krister Syrtén från styrelsen.

Tillgängliga på Domen i Cafét from 18:00 tom 19:30 den 30 juni.

Väl mött!

Styrelsen i Kvibergs Klätterklubb