Kallelse till Kvibergs klätterklubbs årsmöte 2016

Kallelse till Kvibergs Klätterklubbs årsmöte 2016
Dag: den 28 februari
Plats: Scandic Opalen: Engelbrektsgatan 73, 412 52 Göteborg
Tid: 15:00

§1 Mötet öppnas.

§2 Fastställande av dagordningen för mötet.

§3 Val av ordförande för mötet.

§4 Val av sekreterare för mötet.

§5 Val av justerare.

§6 Verksamhetsberättelse 2015

§7 Ekonomisk berättelse 2015

§8 Revisionsberättelse 2015

§9 Bultkommiténs verksamhetsberättelse 2015 + verksamhetsplan 2016

§10 Tävlingskommitténs verksamhetsberättelse 2015 + verksamhetsplan 2016

§11 Mediekommitténs verksamhetsberättelse 2015 + verksamhetsplan 2016

§12 Barn & Ungdomskommitténs verksamhetsberättelse 2015 + verksamhetsplan 2016

§13 Ansvarsfrihet för styrelsen 2015.

§14 Fastställande av budget för 2016.

§15 Behandlingar av motioner och propositioner.

§16 Fastställande av föreningens årsavgift 2016.

§17 Val av styrelse.

§18 Medlemmar Rese- och eventkommittén

§19 Medlemmar Bultkommittén samt accessansvarig

§20 Medlemmar Tävlingskommittén

§21 Medlemmar Barn & Ungdomskommittén

§22 Valberedning

§23 Val av revisor

§25 Övriga frågor
• Förslag från medlemmar på funktionärer
o Träningsledare/Träningsansvaring
o Tävlingsansvarig
o Utbildningsansvarig
o Materialansvarig
o Sponsoransvarig
• Val av ombud till nationell förbundsträff/Förbundsmöte

§26 Mötet avslutas

Boende under Svenska mästerskapen i lead 21 Maj

Hej alla som tänkt vara med på JSM Lead och öppen topprepstävling för barn den 21 Maj. Planerar ni att sova över någon natt i Göteborg denna helgen är det viktigt att ni bokar boende nu. Då Göteborgsvarvet går samtidigt och vissa hotell och vandrarhem är nästintill fullbokade. Apple hotell och Örgryte hotell är 2 tips 5 min bilväg från Klätterdomen. Andra alternativ kan vara hotell i Partille, Lerum och Floda då de ligger längs med E20 och tar bara 15 min med bil att köra till Klätterdomen.

Hälsningar tävlingsledningen Kvibergs klätterklubb.

Svenska mästerskapen i lead för juniorer

NM-4

Inbjudan junior SM lead & öppen topprepstävling

Den 21 maj anordnar Kvibergs klätterklubb tillsammans med Svenska Klätterförbundet Svenska mästerskapet för juniorer i lead samt en topprepstävling för de yngre klasserna på Klätterdomen i Göteborg.

Plats:

Klätterdomen, Övrekaserngården 2, Göteborg http://www.hitta.se/s%C3%B6k?vad=%C3%96vre%20Kaserng%C3%A5rden%202%2C%20G%C3%B6teborg

Hemsida: www.klatterdomen.se

 Klasser junior SM lead:

Juniorer Pojkar/Flickor (97-98)

Ungdom A Pojkar/Flickor (99-00)

Ungdom B Pojkar/Flickor (01-02)

Klasser topprepstävling:

Knattar A Pojkar/Flickor (03-04)

Knattar B Pojkar/Flickor (05 eller senare)

Regler junior SM lead:

Kval: IFSC flash, två kval leder där leden visas innan för alla deltagare och deltagarna får även kolla på varandra när de klättrar.

Final: IFSC onsight, 10 klättrare i varje klass till final där en finalled klättras onsight vilket betyder att klättrarna inte får se varandra klättra.

Regler topprepstävling:

Detta är en tävling som passar för alla oavsett nivå, barnen kommer under lättsamma former klättra leder på topprep som bjuder på annorlunda och roliga utmaningar med fokus på olika discipliner och tekniker inom klättringen.

Kval: Kvalet klättras på fyra leder som alla bjuder på olika typer av utmaningar, sprickklättring, dry-tooling (klättring med is-yxor), stämklättring och balans/layback klättring. Lederna kommer vara anpassade och passar för alla deltagare.

Final: Alla går till final och här avgörs finalen på en tävlingsled för varje klass.

Medalj delas ut till alla deltagare.

Anmälan:

Anmälan sker till tavling@kvibergsklatterklubb.se. I mejlet anger du namn, klass, klubb och födelseår.

Kostnad 350 kronor, sista anmälningsdag 16/5. Efteranmälan 450 kronor, går att göra fram tills tävlingsstart.

Betalning sker tillbankgironummer 5865-5127 ange JSM och namn.

Vilka får delta:

Både junior SM samt topprepstävlingen är öppen för alla oavsett tidigare tävlingserfarenhet eller nationalitet vilket menas att även klättrare från andra länder får delta, Utländska medborgare kan bli Svenska mästare om de är fast boende i Sverige sedan minst 6 månader och är medlemmar i en till Svenska Klätterförbundet ansluten klubb. Alla deltagare måste vara medlemmar i en klätterklubb anslutna till Svenska klätterförbundet, deltagare från annat land behöver vara med i en klätterklubb ansluten till deras respektive förbund. Då vi följer riksidrottsförbundets rekommendationer för tävling kommer inga Svenska mästare att utses i kids A och kids B, topprepstävlingen för barn är alltså inget Svenskt mästerskap. Det är endast ungdom B, ungdom A och juniorer som deltar i SM.

 

Huvuddomare:

Lars Högström

Ledbyggare:

Axel Hultqvist & Magnus Högström

 Tävlingsledare:

Ida Högström

 Boende:

Det finns ett hotell och ett vandrarhem inom gångavstånd från Klätterdomen.

Kvibergs vandrarhem: http://www.vandrarhem.com/

Ligger 2 minuters gång från Klätterdomen och de erbjuder rum och stugor för bra priser.

First G hotell Kvibergs park: http://www.firsthotels.se/Vara-Hotell/Hotell-i-Sverige/Goteborg/first-hotel-kviberg-park/

Ligger ca 10 minuters gång från Klätterdomen i den nya multisports arenan.

 

Mer info:

Mer info och anmälda deltagare kommer att publiceras på denna hemsida löpande  www.kvibergsklatterklubb.se