Bultkommittén

Bultkommittén i Kvibergs klätterklubb agerar för inventering och underhåll av borrbultar och ankare i befintliga sportklätterområden, samt utveckling av nya leder och områden i Göteborgsområdet. All nyutveckling sker i enlighet med Kvibergs klätterklubbs bultpolicy.

Arbetet med inventering och underhåll sker i nära samarbete med Göteborgs klätterklubb. Av praktiska skäl är dock klipporna uppdelade mellan klubbarna och klippor som Kvibergs KK har huvudansvar för är: Hyltebergen, Gunnilse, Bräcke, Hållsunga, Edens lustgård, Greggered, Hakered, Kåhög, Landvetter, Töllsjö, Ulvåsen, samt de flesta sportklipporna på Tjörn och Orust. Aspen och Seglora har vi gemensamt med Göteborgs klätterklubb. Gubben i berget och Tjörnbroklippan ligger numera under Stenungsunds klätterklubbs ansvar. Sibräcka är delad mellan Stenungsunds KK och Kvibergs KK.

Kommittén tar tacksamt emot tips på saker som behöver åtgärdas eller potentiella nyturer och vill ni hjälpa till med vårt arbete kan ni kontakta någon av medlemmarna i kommittén.

Underhåll Norrut

Under 2014 har klubben bland annat ägnat sig åt bultunderhåll vid Gubben i berget och Tjörnbroklippan. Dåliga bultar har bytts och klipp in ankare har satts på en del populära leder. Detta är ett arbete som kommer att fortsätta under 2015 vid Svanvik, Hållsunga samt Vindön.

Nyturer och förtätning av områden

Klubben har under 2014 gjort en del nyturer (både trad- och sportleder) vid befintliga klippor till exempel vid Kåhög samt Sibräcka. Detta är ett arbete som kommer att fortsätta under 2015 parallellt med bultunderhåll.

Bultkommittén består av:

Olof Hedberg

Michael Ingebro