Kategoriarkiv: Årsmöte 2017

Goda nyheter från valberedningen

Förutsättningar:

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av ordförande som väljs på ett år samt sex stycken ledamöter plus minst en suppleant.
Ledamöterna utses på två år på så sätt att hälften byts ut varje år och hälften sitter kvar för att garantera kontinuitet i arbetet. Suppleanterna utses på ett år.
På förslag av valberedningen ska årsmötet välja ordförande samt ledamöter och suppleanter. Inom styrelsen fördelas sedan uppdrag som sekreterare, kassör mm.

Under 2016 har ett par ledamöter avgått från styrelsen och sista halvåret har styrelsen bestått av: Krister Syrén (ordförande),  Björn Östman (kassör), Magnus Röst (sekreterare) samt Lidia Strömsten (ledamot). Av dessa sitter samtliga på utgående mandat utom Björn Östman som har ett år kvar. Krister, Magnus och Lidia har dock meddelat att de kan tänka sig att ställa upp i ytterligare en halv mandatperiod (ett år).

Valberedningens förslag till ny styrelse:
Ordförande, ett år:
Krister Syrtén

Ledamöter, ett år:
Björn Östman (ett år kvar av tvåårsmandat)
Lidia Strömsten
Magnus Röst

Ledamöter, två år:
Martin Meyerman
Margareta Puu
Elina Petersson

Suppleanter, ett år:
Felix Pedersen

Motivering till förslag:

Krister Syrtén har suttit i styrelsen i flera år varav sista året som ordförande. Han har en gedigen bakgrund i föreningslivet bl a inom scouterna. Han är drivande, engagerad och synlig i den dagliga klubbverksamheten bland annat genom att dela ut klubbtröjor och grilla korv och hamburgare på tävlingar och klubbdagar. Krister representerar vanliga medlemmar då han varken har barn i träningsgrupperna eller tävlar själv/tränar andra.

Björn Östman har suttit i styrelsen i ett år på posten som kassör. Han har skött det uppdraget på ett exemplariskt sätt. Björn är noggrann och strukturerad och har infört många nya rutiner i klubben som förenklar för alla i klubben. Han har vidare omfattande erfarenhet av föreningsliv bl a inom orientering. Björn representerar föräldragruppen då han har en son som tränar och tävlar för klubben.

Magnus Röst har suttit i styrelsen i två år. Nu senast som sekreterare och materialförvaltare. Magnus är glad och positiv och en riktig idéspruta. Han har bland annat styrt upp hanteringen och förvaringen av klubbens utrustning. Magnus är också alltid synlig och behjälplig på klubbdagar och tävlingar. Magnus representerar vanliga medlemmar då han varken har barn i träningsgrupperna eller tävlar själv/tränar andra.

Lidia Strömsten är en glad tandläkare som har suttit i styrelsen i flera mandatperioder, nu senast som utbildningsansvarig. Lidia brinner för barnklättring och har i flera år tränat de minsta barnen i klubben med stort engagemang. Tidigare har hon suttit i styrelsen för Svenska klätterförbundet. Hon har även haft en dotter som tränat och tävlat för klubben. Lidia representerar tränargruppen.

Martin Meyerman är en ny kandidat. Martin är glad och trevlig och har ett stort kontaktnät. Då han i många år arbetat inom restaurangbranschen är han van att hantera alla människor på ett vänligt och professionellt sätt. Martin ställer alltid upp och hjälper till på klubbdagar bland annat genom att rigga topprep och rensa leder. Martin arbetar även på att det ska bli enklare att bli sportklätterinstruktör. Martin representerar vanliga medlemmar då han varken har barn i träningsgrupperna eller tävlar själv/tränar andra.

Margareta Puu är en ny kandidat.
”Är född och uppvuxen i Umeå. Flyttade till Göteborg för drygt 10 år sedan. Arbetar som statistiker på AstraZeneca, och är utbildad Yogalärare. Har anmält mitt intresse som styrelsemedlem då min dotter (Matilda) är aktiv i Kvibergs yngsta träningsgrupp. Hoppas med detta kunna bevaka de yngre barnens intresse och vidareutveckling i klubben, speciellt intresserad av att möjliggöra utomhusklättring för barnen”. Margareta representerar föräldragruppen då hennes dotter tränar och tävlar för klubben.

Elina Petersson är även hon en ny kandidat till en styrelsepost. Elina har i flera år tränat och tävlat för klubben och när hon inte tävlar själv brukar hon ställa upp som funktionär på tävlingar. Elina är klok och har sunda idéer och kan med sin ungdom och sin bakgrund i ungdomsgrupperna bidra med andra synvinklar på saker och ting. Elina representerar de tävlande i klubben.

Felix Pedersen är också en ny kandidat till styrelsen. Felix har varit med i klubben i många år. Felix tränar och tävlar för klubben och när han själv inte är med och tävlar brukar han hjälpa till som funktionär. Han är dessutom med och tränar de yngsta barnen i klubben. Felix brukar alltid ställa upp och hjälpa till på klubbdagar och träningsläger. Felix representerar dels de tävlande men även tränargruppen.

Med dessa kandidater har en stor del av klubbmedlemmarnas intressen täckts in: vanliga medlemmar, tävlande, tränare, ungdomar och föräldrar. Det bidrar till en bredd som behövs för att få en bra diskussion i styrelsen och därmed även bra och genomarbetade beslut.

För valberedningen
Michael Ingebro

Handlingar inför årsmötet

Med spänning ser vi fram mot dagen då vi lägger 2016 till arkivet och satsar för fullt på 2017 och det vi kallar framtiden!

Bifogat finns verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, balansrapport, resultatrapport, budget och stadgarna som ska beslutas på årsmötet.

Trevlig läsning!

Valberedningens förslag

VB2016-VP2017

Stadgar för Kvibergs klätterklubb 2017

Kallelse årsmöte 2017

Läs mer om årsmötet och klubbträffen här:

Uppdaterat! Klubbträff/Årsmöte den 12 mars!

 

Uppdaterat! Klubbträff/Årsmöte den 12 mars!

 

Klubbträff och årsmöte = sant!!!

Då hälsar vi välkomna till den första klubbträffen för året 2017 med klättring på Klätterdomen:

img_4366

12 mars klockan 12:00 – 14:00, Inträdet betalar man själv och fikat bjuder klubben på. Passa på att träffa nya klätterkamrater och bygg relationer inom klubben vilket är en stor del av syftet med Klubben för Alla!

download

Efter klättringen åker vi till Skatås för årsmöte och lite event för både små och stora! Anmälan i formuläret nedan.

Lokal: Göteborg Majorna OK:s klubbstuga på Skatåsområdet, stuga nr 21. https://www.hitta.se/kartan?s=764b9f76

Årsmöte start: 15:00

15:30 – Breakout session ”Kvibergs Klätterklubb 2020”

Årsmötet avslutas ca 17:00

Vi vill att alla som har en funktion i klubben känner sig obligatoriskt kallade så att vi känner att ni är en del av klubbens beslut och framtid! Om vi kan få barn och ungdomar på plats vore de mycket inspirerande och då lovar vi ordna så de har spännande aktivitet under tiden också.

Glöm inte det är din klubb – Vad skall den stå för och ge dig och dina klätterkompisar i framtiden?  , det vet du!!! Motioner kan alla medlemmar skicka in och det minst 4 veckor innan årsmötet dvs senast nästa söndag!

Det är du som avgör klubbens framtid

Stort intresse runt stenblocken.
Stort intresse runt stenblocken.

Väl mött / Styrelsen i Kvibergs Klätterklubb ”Klubben för Alla”