Kontakt/kommunikation

Den officiella kommunikationen från Kvibergs Klätterklubb kommer alltid att skickas från styrelsen i klubben eller presenteras på klubbens hemsida. I de avseenden ni eller andra läser om klubben på sociala medier eller liknande kanaler ber vi er granska källan noga. Vi som idrottsklubb har egna kanaler såsom Facebook, Instagram och Twitter (@kvibergsklatter) som vi administrerar. Nyheter och information postas här och innehållet kan alltid betraktas som legitimt med säker källa.

Läser ni någon annanstans om klubben där det citeras enskild medlem eller kommenteras klubbens ställningstagande så är det INTE officiell information och bör därmed också tolkas som hörsägen. Kvibergs Klätterklubb tar avstånd från alla påståenden om vår medverkan, inverkan, avsikter och agenda som inte publicerats av oss själva via våra egna kanaler.

Har du blivit kontaktad av någon som utger sig vara en representant från Kviberg KK och känner dig tveksam?
Kontakta styrelsen!

Om du är en markägare, kommun, myndighet, förening eller om du har en fråga rörande vår verksamhet – hör av dig!

För att komma i kontakt med oss vänligen skicka mail till någon av följande adresser:

info@kvibergsklatterklubb.se

ordforande@kvibergsklatterklubb.se

styrelsen@kvibergsklatterklubb.se

valberedningen@kvibergsklatterklubb.se

bultning@kvibergsklatterklubb.se

accessansvarig@kvibergsklatterklubb.se

revisor@kvibergsklatterklubb.se

resorochevent@kvibergsklatterklubb.se

 

Styrelsen:

Ordförande, Margareta Puu

Vice Ordförande, Martin Meyerman

 

Sekreterare, Elina Petersson

Kassör, Björn Östman

Ledamot/Tränaransvarig, Olof Hedberg

Ledamot, Tomasz Ratajczak

Ledamot, Martin Ståhl

ågelsjön sva att skrapa knäna på

Suppleant/Materialansvarig, Magnus Röst

Suppleant, Krister Syrtén

Suppleant, Ulla Gawlik

 

Valberedning:

Michael Ingebro, John Eriksson

Revisor:

Ragnar Hallgren

Accessansvarig:

Olof Hedberg,  Michael Ingebro,  Martin Meyerman

Träningsledare: 

Se Träningsgrupper för ansvariga

Tävlingsansvarig:

  • Väljs per tävling

Barn- och ungdomskommittén:

Gruppen är vilande

Tävlingskommittén:

 

Bultkommittén:

Olof Hedberg
Michael Ingebro

Rese- och eventkommittén:

Axel Hultquist