Styrelsen

Ordförande, Margareta Puu Vice Ordförande, Martin Meyerman Sekreterare, Elina Petersson

 

Kassör, Björn Östman Ledamot/Tränaransvarig, Olof Hedberg Ledamot, Tomasz Ratajczak

 

ågelsjön sva att skrapa knäna på

Ledamot, Martin Ståhl Suppleant/Materialansvarig, Magnus Röst Suppleant, Krister Syrtén

Suppleant, Ulla Gawlik

 

Övriga förtroendevalda

Valberedning, Michael Ingebro, John Eriksson

Revisor, Ragnar Hallgren

Accessansvarig, Olof Hedberg, Michael Ingebro, Martin Meyerman

Träningsledare, Se Träningsgrupper för ansvariga

Tävlingsansvarig, Väljs per tävling

Bultkommittén, Olof Hedberg, Michael Ingebro

Rese- och eventkommittén, Axel Hultquist