Etikettarkiv: Klättring

Tack för ert stora engagemang!

scandic

Grattis Kvibergs Klätterklubb!

Genom det fantastiska och inspirerande engagemang som visades på årsmötet i lördags tar vi nästa steg mot en bättre klätterklubb!

Det kom fler än vänligt på årsmötet och det var kul att se, men det engagemang som denna skara visade var än mer inspirerande.

Som styrelse och kommittéer har vi nu en verksamhetsplan med mycket ambition, med en styrelse på 7 medlemmar en möjlighet att hålla oss mer involverade i att bygga klubben! Nu kör vi in nästa växel

Nyhet kring samarbete för utvecklingen av klättring inom göteborgsområdet

Innan sommaren kallade Göteborgs klätterklubb Kvibergs klätterklubb och Västkustens sportklätterklubb till ett möte kring utökat samarbete.

Mötet resulterade i att vi satte samman en arbetsgrupp med representanter från varje klubb med syftet att ta fram ett förslag på hur vi tillsammans skulle kunna utveckla klättringen i och kring Göteborg. Gruppen satte samman ett utkast till gemensamma värderingar och visioner för klättring i Göteborgsområdet.

En rad möten har följt detta arbete och där Göteborgs Klätterklubb också samlade medlemmarna i sin klubb för att diskutera detta förslag. Tyvärr blev svaret från styrelsen i Göteborgs klätterklubb efter detta möte att man utifrån medlemmarnas vilja inte ville gå vidare med detta utan såg att dagens samarbetsformer är fullt tillräckliga.

Det är tråkigt att Göteborgs klätterklubb som tog ett väldigt bra initiativ i början av sommaren valde att inte gå vidare tillsammans med oss. Dock kommer Kvibergs klätterklubb tillsammans med Västkustens sportklätterklubb att fortsätta med ett stärkt samarbete.

Vår vilja är att fortsätta att utveckla klättringen för att alla skall ges möjlighet att klättra utomhus och utifrån varje individs förutsättningar. Att stärka sporten som helhet oavsett disciplin och att ge särskilt utrymme för och främja barn- och ungdomsklättring.

Har ni frågor och funderingar är ni välkommen att kontakta styrelsen i Kvibergs klätterklubb.

Möjlighet att vara med och sponsra Sverigecupen i Bouldering!

Den 29 november kommer Kvibergs klätterklubb tillsammans med Halmstad klätterklubb anordna en Sverigecup i bouldering för juniorer och seniorer i Halmstad.

Till tävlingen kommer Sverige toppen i respektive klass att delta och det kommer att vara ca 60-80 deltagare i de totalt tio klasserna.

För att göra tävlingen så bra som möjligt söker vi nu sponsorer till tävlingen som vill vara och bidra med priser eller liknande att dela ut till ettan, tvåan och trean i respektive klass.

Det vi kan erbjuda, förutom att ni bidrar till en av de snabbast växande sporterna i Sverige just nu, är att just ert företag står med på inbjudan under sponsorer. Att ni också om ni så önskar får möjlighet att sätta upp reklamskylt eller flagga på tävlingsväggen bredvid de tävlande. De kommer då att vara synliga under hela tävlingen samt då givetvis finnas med på foton och filmer från tävlingen. Ni kommer också att stå med på Kvibergs Klätterklubb under ”Sponsorer och samarbetspartners” med länk till er hemsida.

Intresserade? Kontakta då Axel Hultkvist via mail eller telefon.

axel@kvibergsklatterklubb.se, 070 – 346 03 95

Behov av fler tränare till våra träningsgrupper!

Glädjande nog är intresset för våra olika träningsgrupper väldigt stort. För att kunna fortsätta och utveckla våra grupper har vi därför ett behov av fler tränare. Känner du att du vill och kan vara med och bidra till att fler barn- och ungdomar ges möjlighet att utvecklas inom klättringen så tveka inte att ta kontakt med oss!

Du skickar enklast ett mail till info@kvibergsklatterklubb.se för att anmäla ditt intresse.

Nytt samarbete mellan klubbarna i Göteborg

Idag träffades representanter från Göteborgs tre klätterklubbar för att tillsammans ta ett första steg mot ett utökat samarbete för utvecklingen av klättringen i och kring Göteborg.

En arbetsgrupp har bildats där en gemensam rekommendation kring hur vi som representanter för våra medlemmar och klättrare vill se en sammanhållen och sund utveckling av klättringen som helhet. En utveckling som skall ta tillvara de olika disciplinernas särart och samtligt ge möjlighet och utrymme till klättring för alla.

Det var det ett möte i mycket positiv anda och det känns verkligen som ett jättekliv framåt för klättringen och utökat samarbete mellan klubbarna.

Förträff inför Sibräcka 30 juni

30 juni – Förträff med information för utedagen i Sibräcka den 5 Juli.

För alla som är fundersamma över hur det går till eller bara vill veta
vad man skall ta med sig ut kommer här en träff på Domen inför dagen.

På plats sitter finns bla. Krister Syrtén från styrelsen.

Tillgängliga på Domen i Cafét from 18:00 tom 19:30 den 30 juni.

Väl mött!

Styrelsen i Kvibergs Klätterklubb