Klippor som Kvibergs klätterklubb ansvarar för gällande underhåll och access:

Älvbroklippan,
Ny fin klippa utvecklad av Patrick Najman och Stefan Viktorsson med bultar sponsrade av Kvibergs klätterklubb. Ligger vid östra fästet av Angeredsbron.

Kör till Agnesberg och sväng österut mot Angered. Kör i ett par hundra meter och sväng sedan vänster in på Steken. Parkera med omdöme vid någon av gästparkeringarna och gå genom bostadsområdet ner mot E45. Följ sedan Lilla Stekens väg norrut parallellt med E45 till vändplatsen. Fortsätt på gång/cykelbanan till precis innan ödehuset där ni viker av och går över ängen och in mot skogen och klippan.

Klippan ligger sydostvänd och har morgonsol. Långa fina leder i grader 5a till 7b+. Observera att klippan är under utveckling fortfarande och att lösa stenar mm kan förekomma samt att grader och leder kan komma att justeras.

Burmaklippan,
Trevlig ”ny” klippa i Kortedala. Efter en tynande tillvaro i ett par år har Kviberg bultat upp flera nya leder på klippan. Parkera vid Kortedala brandstation och promenera sydväst genom skogen på en promenadstig som börjar en bit ner i Burmabacken.

Hyltebergen,
Mycket bra klippa vid Partille station, tyngdpunkten på graderna är 6c och uppåt. Känsligt accessläge, parkera ej uppe vid klippan och håll väldigt låg ljudnivå.

Gunnilse,
Fin liten klippa med mycket bra approach, tyngdpunkten på graderna är 6c och däromkring.

Parkera INTE på grusvägen precis vid klippan eftersom den är del av vändplats samt att de många bilarna förstör vägen till stor kostnad för de boende. Parkera istället med hänsyn nere på fältet längs den större asfaltsvägen och blockera inte för större fordon som traktorer och liknande.

Stå inte och säkra direkt på grusvägen och ha koll på era prylar så de inte ligger på vägen. Håll även nere ljudnivån då det ligger bostadshus precis vid klippan.

Bräcke,
Bra sommarklippa, men de flesta leder är i de övre svårighetsgraderna. Svårt att parkera bra utan att blockera väg.

Hållsunga,
Bra sommarklippa med leder i alla grader. Visa hänsyn till markägare som låter oss parkera på hans gräsmatta.

Edens lustgård,
Bra vinterklippa som ligger vackert, dock är de flesta leder i de övre svårighetsgraderna.

Greggered,
Bra nybörjarklippa, men lite är utvecklat.

Hakered,
Liten men trevlig klippa med fina korta leder, tyngdpunkt på graderna är 7a. Känsligt accessläge. Visa hänsyn vid klättring här och parkera nere vid den stora grusplanen vid Kongahällavägen.

Kåhög,
Liten klippa med få leder nära Jonsered. Nya sektorer öppnade under 2014 och 2015. Parkera INTE vid den i guiden angivna parkeringen utan ställ bilen vid pendelparkeringen på andra sidan Säveån ett par hundra meter från klippan.

Korpar häckar vid gamla repklippan därför råder klätterförbud där fram tom början/mitten av juni. Det är ok att klättra vid de nya sektorerna.

Landvetter,
Klippa bredvid E40 i Landvetter, nyturer har utvecklats under 2011-2012.

Töllsjö,
Fin klippa i Bollebygdstrakten, tyngdpunkt på graderna är 6c-7c.

Under 2015 kom rapporter om häckande berguv vid klippan.  Om berguv häckar råder klätterförbud fram till mitten av juli.

Ulvåsen,
Smutsig och nordvänd klippa omgiven av kärr (romantisk och orörd trollskog) nära paradiset i Partille.

Var observant på häckande rovfåglar. Vid minsta tecken på detta råder klätterförbud till mitten av juli.

Vikskile,
Största sportklätterklippan på öarna, bra sommarklippa men lederna ligger i spannet 7a-8b. Parkera med hänsyn och iaktta aktsamhet mot eventuella djur i hagarna. Vid minsta tecken på häckande korp i dungen råder klätterförbud tom början/mitten av juni. OBS Viks Kile ligger i ett naturreservat och enligt beslut av Länsstyrelsen i Västra Götalands Län är det tillåtet med klättring och underhåll av befintliga leder men tillstånd av markägarna krävs.

Svanvik,
Väldigt bra klippa på Orust, bra vinterklippa men tyngdpunkten på graderna är 7b och uppåt.

Vindön,
Bra sommarklippa, omtyckt av de som gillar brant till mycket brant klättring, leder i alla grader.

Aspen och Seglora har vi gemensamt med Göteborgs KK

Aspen,
Den bästa nybörjarklippan i göteborgsområdet, grader från 4b-7b. OBS väldigt känsligt accessläge, exemplariskt uppträdande krävs om vi vill klättra här i framtiden.

Parkera endast på parkeringen. Parkera INTE längs vägen – inte ens för att lasta i och ur bilen. Inget skrikande eller nedskräpande (de som bor nära är mycket irriterade på detta). Inget tältande vid klippan eller parkeringen.

I maj 2016 har det rapporterats in häckande korp på Highwayhyllan.  Klättra därför inte där och på närliggande sektorer Sheriffen samt Fikahyllan före början/mitten av juni.

Seglora,
Mycket fin klippa nära borås, består av nya och gamla berget. Nya berget är en perfekt nybörjarklippa. Gamla berget har finare klättring men bultningen kan upplevas som lite äventyrlig, grader från 5b-8a med tyngdpunkt på 6c. Visa hänsyn till bonden som äger marken och lägg en tjuga i lådan vid berget vid klättring här, detta gör att bonden håller undan vegetation framför klippan och tillåter oss parkera på hans betesmark.

Sibräcka,
Sibräcka har vi numera gemensamt med Stenungssunds klätterklubb

Bra men något lös klippa med många leder i mellanregistret. Mycket bra sommarklippa. Bultning vid klippan är förbehållet bultkommittén i Kvibergs klätterklubb.

Korpar brukar häcka i det stora diedret till höger om Solaris. Därför råder det klätterförbud på alla leder vänster om Erik och Erik till början/mitten av juni.

Vi ber klättrare på klippan iaktta viss uppmärksamhet kring eventuell lös sten.