Klippor som Kvibergs klätterklubb ansvarar för gällande underhåll och access:

Aspen, gemensamt med Göteborgs klätterklubb
Den bästa nybörjarklippan i göteborgsområdet, grader från 4b-7b. OBS väldigt känsligt accessläge, exemplariskt uppträdande krävs om vi vill klättra här i framtiden.

Parkera endast på parkeringen. Parkera INTE längs vägen – inte ens för att lasta i och ur bilen. Inget skrikande eller nedskräpande (de som bor nära är mycket irriterade på detta). Inget tältande vid klippan eller parkeringen.

I maj 2016 har det rapporterats in häckande korp på Highwayhyllan. Klättra därför inte där och på närliggande sektorer Sheriffen samt Fikahyllan före början/mitten av juni.

Burmaklippan,
Trevlig ”ny” klippa i Kortedala. Efter en tynande tillvaro i ett par år har Kviberg bultat upp flera nya leder på klippan. Parkera vid Kortedala brandstation och promenera sydväst genom skogen på en promenadstig som börjar en bit ner i Burmabacken.

Greggered,
Bra nybörjarklippa, men lite är utvecklat.

Gunnilse,
Fin liten klippa med mycket bra approach, tyngdpunkten på graderna är 6c och däromkring.
Parkera INTE på grusvägen precis vid klippan eftersom den är del av vändplats samt att de många bilarna förstör vägen till stor kostnad för de boende. Parkera istället med hänsyn nere på fältet längs den större asfaltsvägen och blockera inte för större fordon som traktorer och liknande.
Stå inte och säkra direkt på grusvägen och ha koll på era prylar så de inte ligger på vägen. Håll även nere ljudnivån då det ligger bostadshus precis vid klippan.

Hyltebergen,
Mycket bra klippa vid Partille station, tyngdpunkten på graderna är 6c och uppåt. Känsligt accessläge, nedan följer detaljerade rekommendationer:

  • Bilparkering: Får endast ske vid Lexbyskolan (max 4 timmar) Lillegårdsskolan (Endast efter 18 på vardagar, samt fri parkering på helger) Samt pendelparkeringen vid Partille station (parkering dygnet runt mot betalning). Parkera ej i villaområdet vid Hylteberget och DEFINITIVT INTE på den privata parkeringen närmast Hylteberget.
    En alternativ parkering är också Paradis parkeringen där de som vill klättra på sektorerna Övre övre Hylteberget och Sfinxen kan parkera, följ grönvit led som går höger uppför den branta backen denna stig tar er direkt till insteget på Sfinxen på 10min.
  • Cykelparkering: Lås cyklar en bit upp i skogen vid tex sektor Forex, INTE vid informationstavlan eller andra stolpar på den privata parkeringen.
  • Uppförande: Uppträd trevligt och tillmötesgående mot de boende, Uträtta helst inte behov i närheten av någon av sektorerna på Hylteberget, om nöden inte har någon lag, se då till att ta er långt bort och tillämpa regeln spårlös färdsel. Ljudnivån skall hållas mycket låg vid sektorn Hylteberget (Parkeringen) då berget i sig agerar som en förstärkare av ljud (mycket bra akustik) och normal samtalston hörs över ett stort område. Svordomar, nedsättande sexuella uttryck och liknande som ev skriks ut undanber vi oss med eftertryck.
  • Antal klättrare på sektor Hylteberget (Parkeringen): Som en tumregel rekommenderar vi inte att mer än 5 replag klättrar samtidigt på denna sektor då ljudnivån tenderar att snabbt bli för hög. Lederna till vänster om leden Särimer rekommenderas att inte klättra på då risken för att bilarna som står parkerade nedanför träffas av nedfallande sten, karbiner etc är för hög, samt att säkrare står i vägen för bilar som skall parkera.

Kåhög,
Liten klippa med få leder nära Jonsered. Nya sektorer öppnade under 2014 och 2015. Parkera INTE vid den i guiden angivna parkeringen utan ställ bilen vid pendelparkeringen på andra sidan Säveån ett par hundra meter från klippan.
Korpar häckar vid gamla repklippan därför råder klätterförbud där fram tom början/mitten av juni. Det är ok att klättra vid de nya sektorerna.

Sibräcka, gemensamt med Stenungssunds klätterklubb
Bra men något lös klippa med många leder i mellanregistret. Mycket bra sommarklippa. Bultning vid klippan är förbehållet bultkommittén i Kvibergs klätterklubb.
Korpar brukar häcka i det stora diedret till höger om Solaris. Därför råder det klätterförbud på alla leder vänster om Erik och Erik till början/mitten av juni.
Vi ber klättrare på klippan iaktta viss uppmärksamhet kring eventuell lös sten.

Ulvåsen,
Smutsig och nordvänd klippa omgiven av kärr (romantisk och orörd trollskog) nära paradiset i Partille.
Var observant på häckande rovfåglar. Vid minsta tecken på detta råder klätterförbud till mitten av juli.

Älvbroklippan,
Ny fin klippa utvecklad av Patrick Najman och Stefan Viktorsson med bultar sponsrade av Kvibergs klätterklubb. Ligger vid östra fästet av Angeredsbron.
Kör till Agnesberg och sväng österut mot Angered. Kör i ett par hundra meter och sväng sedan vänster in på Steken. Parkera med omdöme vid någon av gästparkeringarna och gå genom bostadsområdet ner mot E45. Följ sedan Lilla Stekens väg norrut parallellt med E45 till vändplatsen. Fortsätt på gång/cykelbanan till precis innan ödehuset där ni viker av och går över ängen och in mot skogen och klippan.
Klippan ligger sydostvänd och har morgonsol. Långa fina leder i grader 5a till 7b+. Observera att klippan är under utveckling fortfarande och att lösa stenar mm kan förekomma samt att grader och leder kan komma att justeras.