Syrelsen

Övriga förtroendevalda

Revisor, Ragnar Hallgren, Tomas Morsning (Suppleant)

Valberedning, Maria Östman, Michael Ingebro