Syrelsen

Övriga förtroendevalda

Revisor, Ragnar Hallgren, Tomas Morsning (Suppleant)

Valberedning, Maria Östman, Michael Ingebro

Bult och accesskommitté, Martin Meyerman

Träningsledare, se träningsgrupper för ansvarig till respektive grupp

Tävlingsansvarig, väljs varje tävling