Om klubben

Kvibergs klätterklubb startades hösten 2006 och är ansluten till Svenska Klätterförbundet och därmed även ansluten till Svenska Riksidrottsförbundet. Klubben är en ideell förening och arbetar för det som medlemmarna vill, men med ett särskilt engagemang för barn och ungdomsklättring.

Vi har idag ett växande antal aktiva medlemmar i klubben men för att få en levande och aktiv klubb behövs det ännu fler engagerade medlemmar. Om ni är intresserade att göra något för klubben är det bara att kontakta någon i styrelsen eller valberedningen. Kontaktuppgifter finns under rubriken Kontakt.

Vi arbetar aktivt för att främja klättring på olika sätt och ge klättrare och andra intresserade ökade möjligheter att träffas för klättring, träning, tävling, resor, föredrag, kurser m.m. för alla åldrar eller bara träffas för kamratlig samvaro.

Klubben har en väldigt aktiv tävlingsverksamhet för både juniorer och seniorer, och klubbens tävlande har tagit en rad olika medaljer samt utmärkt sig på andra sätt. Dessutom anordnar klubben regelbundet mästerskapstävlingar i samarbete med andra klubbar och aktörer för både senior och junior.

Medlemskap i Kvibergs klätterklubb står öppet för alla som är intresserade av klubbens verksamhet och som betalar den årliga medlemsavgiften.

Bli medlem!