Kallelse till Kvibergs klätterklubbs årsmöte 2016

Kallelse till Kvibergs Klätterklubbs årsmöte 2016
Dag: den 28 februari
Plats: Scandic Opalen: Engelbrektsgatan 73, 412 52 Göteborg
Tid: 15:00

§1 Mötet öppnas.

§2 Fastställande av dagordningen för mötet.

§3 Val av ordförande för mötet.

§4 Val av sekreterare för mötet.

§5 Val av justerare.

§6 Verksamhetsberättelse 2015

§7 Ekonomisk berättelse 2015

§8 Revisionsberättelse 2015

§9 Bultkommiténs verksamhetsberättelse 2015 + verksamhetsplan 2016

§10 Tävlingskommitténs verksamhetsberättelse 2015 + verksamhetsplan 2016

§11 Mediekommitténs verksamhetsberättelse 2015 + verksamhetsplan 2016

§12 Barn & Ungdomskommitténs verksamhetsberättelse 2015 + verksamhetsplan 2016

§13 Ansvarsfrihet för styrelsen 2015.

§14 Fastställande av budget för 2016.

§15 Behandlingar av motioner och propositioner.

§16 Fastställande av föreningens årsavgift 2016.

§17 Val av styrelse.

§18 Medlemmar Rese- och eventkommittén

§19 Medlemmar Bultkommittén samt accessansvarig

§20 Medlemmar Tävlingskommittén

§21 Medlemmar Barn & Ungdomskommittén

§22 Valberedning

§23 Val av revisor

§25 Övriga frågor
• Förslag från medlemmar på funktionärer
o Träningsledare/Träningsansvaring
o Tävlingsansvarig
o Utbildningsansvarig
o Materialansvarig
o Sponsoransvarig
• Val av ombud till nationell förbundsträff/Förbundsmöte

§26 Mötet avslutas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *