go:teborg&co ny partner till Kvibergs Klätterklubb

Det är med stor glädje jag meddelar att Göteborg & Co stöttar SM i Boulder och Kvibergs Klätterklubb.

Efter en serie diskussioner om hur Kvibergs Klätterklubb med Göteborg kan utveckla en växande idrottskultur och attraktionskraft för staden Göteborg har ett samarbetsavtal upprättats mellan parterna.

Klättring är en av de absolut mest växande sporterna i Sverige avseende antalet utövare och det är spännande för både sporten men även så för staden Göteborg.

Starten på detta samarbete görs nu i samband med SM i Boulder 6-7 maj på Klätterdomen i Göteborg.

Båda parter ser fram emot ett framtida framgångsrikt samarbete i att attrahera besökare till staden och sporten.

Kvibergs Klätterklubb styrelse

gm Krister Syrtén

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *